Mi az EduCost feladatfinanszírozási program?

Integrált erőforrás tervező és közoktatás-irányítási
információs rendszer

Feladatfinanszírozási szemléletű vezetői információs és gazdálkodás-tervező rendszer, mely az óvodai nevelésben, az általános iskolai oktatásban, a középiskolai oktatásban, a szakképzésben, a gyógypedagógiai oktatásban, a művészeti iskolai oktatásban, továbbá a gyermek- és diákétkeztetés területén képes az intézményfenntartó munkáját segítve ezen rendszerek működésének költséghatékony tervezésére.

Folyamatszabályozó eszköz, mely részletesen feltárja a közoktatásban a fenntartó számára beazonosítható valamennyi feladatot és a feladatokhoz az irányadó jogszabályok, valamint a beépített mérőszámok, normák és feladatmutatók alapján optimális költségkereteket rendel. Központi tervező, elemző és monitoring program, mellyel a fenntartó különböző döntési szintjei a szinteknek megfelelően paraméterezett jogosultságokkal tervezhetik, modellezhetik a köznevelési rendszer működését.

Támogató szoftver a fenntartói szerepkörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához, a közoktatási intézményrendszer folyamatos működtetéséhez, az intézményátvilágítások elvégzésére, az optimális köznevelési intézményszerkezet kialakításához és az így kialakított közoktatási intézménystruktúra központi (bér-)finanszírozásának, létszámgazdálkodásának folyamatos tervezésére.

A program közoktatási elméleti szakértők és gyakorló köznevelési vezetők, intézményfenntartók, költségvetési szakemberek, jogászok és informatikusok többéves munkája – melyet folyamatosan aktualizálnak és rendszeresen frissítve a változó jogszabályi környezethez igazítanak.